НачалоНа раздяла, братя
385. На раздяла, братя
С. П. 78, Д. П. 30
1. На раздяла, братя,
С глас един, с едно сърце
Ощ веднъж да пеем вси
Похвали на Спаса си.

2. Ако се не видим пак
Тук на този земен бряг,
Има горе вечен дом,
Там дано се съберем.

3. Там не влезнува грехът,
Няма скръб там, нито смърт!
Ний ще се съединим,
Веч да се не разделим!

4. Тебе, Боже наш, сега
Хвалят нашите сърдца,
Ти с любов ги приеми,
Вечно да са те Твои!
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти