НачалоНа раздяла, братя
385. На раздяла, братя
1. На раздяла, братия,
С глас един, с едно сърце
Ощ веднъж да пеем вси
Похвали на Спаса си.

2. Ако се не видим пак
Тук на този земен бряг,
Има горе вечен дом,
Там дано се съберем.

3. Там не влезува грехът,
Няма скръб там, нито смърт!
Ний ще се съединим,
Веч да се не разделим!

4. Тебе, Боже наш, сега
Хвалят нашите сърдца,
Ти с любов ги приеми,
Вечно да са те Твои!
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти