НачалоМалки вий деца, елате
447. Малки вий деца, елате
1. Малки вий деца, елате,
Слушайте Христовий глас,
Той за вас кръвта Си даде,
За да бъде ваший Спас.
    Колко трябва да му служат
    Също малките деца!
    Колко трябва да Го любят
    И най-малките сърца!
        Малки вий деца, елате,
        Слушайте Христовий глас,
        Той за вас кръвта Си даде,
        За да бъде ваший Спас.

2. Нека вършат волята Му
С радост малките ръце,
Нека тичат в пътя Божий
И детинските нозе,
    Да четат светата Книга
    Могат малките очи,
    И за любовта Христова
    Слушат малките уши.
        Малки вий деца и пр.

3. Нека малките езици
Пеят песни на Христа,
Храмове на Духа Светий
Да са малките тела.
    На небето има малки
    Златни хубави венци,
    Бели дрехи и китари,
    Скъпоценни бисери.
        Малки вий деца и пр.
Матей 19:13
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти