НачалоПълен с благости
462. Пълен с благости
1. Пълен с благости,
Пълен с радости
Е денят на Рождество!
Силите небесни,
В хорове чудесни,
Възвестиха тържество.

2. Пълен с благости,
Пълен с радости
Е денят на Рождество!
Грешниче, смири се,
Господ днес роди се, -
В този ден на тържество.

3. Пълен с благости,
Пълен с радости
Е денят на Рождество!
Днес дойде Спасител,
Божий Примирител,
Братя, днес е тържество!
Лука 2:10
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти