НачалоО, моли се на Спаса
438. О, моли се на Спаса
1. Против изкушен’я, о, брате, да бдиш,
Чрез всяка победа да се подкрепиш:
Ти храбро вси страсти със Дух умъртви,
На Спаса все гледай, напред все върви.
    О, моли се на Спаса мило да те придружи,
    Той да те утешава, силен е и готов.

2. От лоши другари всегда ти страни,
И Божето име с почит говори,
Ти мъдър, усърден и верен бъди,
На Спаса все гледай, напред все върви.
    О, моли се на Спаса и пр.

3. Всяк, който победи чрез вяра в конец,
Ще вземе от Бога небесен венец,
Господ ще ни води докрай и крепи:
На Спаса все гледай, напред все върви.
    О, моли се на Спаса и пр.
Галатяни 5:24
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор