НачалоО всечистий Святий Душе
339. О всечистий Святий Душе
1. О, всечистий Светий Душе,
На живот Източник Си:
Съживи душите наши,
Жива вяра в нас вдъхни.

2. Скръбни кат сме-утеши ни,
Падналите подигни,
Всички каещи се грешни
С помощта Си защити.

3. И светото Слово Боже
На сърцата ни пиши
Истините му да пазим,
Мира да му имаме.

4. Всемогъщий Святий Душе
Посети ни тъй сега:
Приготви устните наши
За достойна Теб хвала.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти