НачалоТи, Вяро на отците ни
362. Ти, Вяро на отците ни
1. Ти, Вяро на отците ни,
Щом им дари пречуден взор
Да мрат с безстраш’е радостни
От меч и пламък и в затвор -
    Теб, Вяро на отците ни,
    До смърт ще верни бъдем ний!

2. Ти, Вяро на отците ни,
На цял свят да щеш свобода
Чрез Божиите истини
И правдата на Господа.
    Теб, Вяро на отците ни,
    До смърт ще верни бъдем ний!

3. Ти, Вяро на отците ни,
О, дар най-скъпоцен и драг! -
Любов към всеки ни вдъхни -
Бил той приятел или враг.
    Теб, Вяро на отците ни,
    Докрай ще верни бъдем ний!
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор