НачалоТова сторих за тебе
103. Това сторих за тебе
1. Живота Си за тебе Аз
С любов отдадох, твоят Спас;
Да те спася от смърт и грях
Последната Си кръв пролях.
    Умрях на кръст, ти да си жив
    И вечно в рая Ми щастлив.
    За теб съм дал живота Си:
    Какво си дал за Мене ти?

2. Години много в тегота -
Хули дене, сълзи нощя,
Преминах, за да станеш ти
Участник в радостите Ми.
    Години съм за тебе дал:
    Години колко си живял, -
    От всички тях, кажи сега,
    На Мене дал ли си една?

3. Оставих светъл Бащин храм,
Оставих славата Си там,
Дойдох в таз земна тъмнина
Тебе да водя в светлина.
    Престол оставих за беди;
    Хвала оставих за хули.
    Мисли сега, нещо дали
    Оставил си за Мене ти?

4. За тебе много пострадах:
Скръбта, която претърпях
В ужасната оназ тъга
Що Ме обзе на Голгота,
    Езикът ти, о, грешниче,
    Не може да я изрече.
    Сега, о, грешниче, мисли
    За Мене страдал ли си ти?

5. От Бащина Си дом за теб
Донесох Аз небесен хляб, -
За теб потъналий в разврат,
Спасение, прошка, благодат,
    И радост, мир и чистота
    От Бога, Моего Отца;
    А някога си дарове
    Принесъл ли си ти Мене?
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор