НачалоГоспод е пастир мой няма да се убоя
696. Господ е пастир мой няма да се убоя
1. Господ е пастир мой, няма да се убоя
Нежно ме води като Баща.
В зелени долини, при хладните води
Сам утолява Той жаждата ми.

2. В прави пътеки Той води ме всякога
Заради името на Своя Баща.
И във тъма да съм, не ще се убоя
Защото Сам Той ми е светлина.

3. Пред враговете ми Той ми помага
Отблъсква като щит всяка стрела.
Сам със Своята кръв ме Той помазва
И с благодат прелива ми чашата.

4. Благост и добрини тук ще ме следват,
Догдето свърша аз моите дни.
А горе на небе ще гледам във Лице
За вечни векове - Пастиря си.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти