За сайтаЗа сайта

На сайта Духовни песни можете да намерите песните от сборника "Духовни химни" във вид удобен за разучаване, пеене или изпълнение с музикален инструмент.

 

Сборникът  "Духовни химни" съдържа над 700 от най-популярните духовни християнски песни, съставени и пяти през последните 500 години. Те са подбрани от десетки различни сборници с духовни песни - "Свещени песни", "Духовни песни", "Песни странника", "Tabernacle hymns" и много други. Тези песни с били насърчение и вдъхновение за вярващите хора по целия свят от времето на Мартин Лутер до днешни дни.

 

В България сборникът "Свещени песни" излиза за пръв път около 1871 г, като предизвиква огромен интерес. Всички следващи издания са изкупени много бързо, поради което през 1921 г е съставен нов сборник -  "Духовни песни", който представлява преработено и допълнено издание на "Свещени песни".

 

Освен текста на всяка песен, след заглавието можете да видите сборниците, от които е взета. Под текста на песента понякога са показани стихове от Библията, които са вдъхновили автора на песента.

 

Вдясно от текста на песента има бутони за слушане на песента в MP3 или MIDI формат, ноти на песента и данни за нейния композитор.