НачалоМилост има в Спаса Христа
683. Милост има в Спаса Христа
1. Да си в мир и очистен от грях и беда
С бели дрехи, омит във кръвта на Христа,
И със песен всегда да вървиш към дома
Туй е милост от небеса.
Милост има в Спаса Христа.
||

Да си в мир и очистен от грях и беда
Милост има в Спаса Христа.

2. Във Исуса ти имаш Спасител любим
Знай, за тебе пострада Сам Божия Син,
Той те кани сега на пира у дома
Туй е милост от небеса.
Милост има в Спаса Христа
||

Във Исуса ти имаш Спасител любим
Милост има в Спаса Христа.

3. Да разкажеш как Той заплати ти дълга
Ти когато се луташе сам на света,
Да живееш всегда, всеки ден в любовта
Туй е милост от небеса.
Милост има в Спаса Христа
||

Да разкажеш как Той заплати ти дълга
Милост има в Спаса Христа.

4. Да си с Него на брачния пир у дома
Да Му пееш със радост и вечна хвала,
И да гледаш всегда Царя от небеса
Има милост в Спаса Христа.
Има милост в Спаса Христа
||

Да си с Него на брачния пир у дома
Има милост в Спаса Христа.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти