НачалоНий ще литнем зад звездите
694. Ний ще литнем зад звездите
1. Кулата на Вавилон днес искат много да строят
Към луната и планетите далеч да полетят,
Тук се пръскат милиони и човеците не спят
За да могат да намерят към звездите верен път.
    Ний ще литнем зад звездите, зад планетите, зад Марс
    Зад небесните пространства и ще пеем във захлас
    Ний ще литнем към Исуса, Той небе ни обеща
    Ний ще литнем към небесните места.

2. Няма нужда от ракети, спътници ненужни са,
Щом изкупените литнат в миг, подети от Духа,
Астронавти, космонавти, що летяха в’ въздуха
Ще ни гледат със удива като литнем в небеса.
    Ний ще литнем зад . . .

3. Скоро Сам Исус ще дойде, ще ни викне с тръбен глас
Кулата за миг ще падне в този неочакван час,
И ще гледат със удива учените на света
Как невястата Христова в миг полита в’ въздуха.
    Ний ще литнем зад . . .

4. Нека всеки туй да знае, че за всички е това
Искаш ли и ти да бъдеш без ракета в’ въздуха
Сам Исус те призовава и платил е таксата,
За да можеш да живееш във небесните места.
    Ний ще литнем зад . . .

5. Имаш ли паспорт за горе, за небесните места
Или искаш да останеш сам на мрачната земя,
Ти предай се на Исусаq имаш гратис милостта
За да бъдеш с нас, когато полетим във въздуха.
    Ний ще литнем зад . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти