НачалоО безопасно място!
220. О безопасно място!
1. О, безопасно място,
В Христовите ръце!
На Неговото лоно
Покоят сладък е.
    Ангелски глас ме вика
    С песни отсред небе,
    Че има при Исуса
    Пълно веселие!
        О, безопасно място,
        В Христовите ръце!
        На Неговото лоно
        Покоят сладък е.

2. О, безопасно място,
От грижи и беди!
Грях, изкушене адско
Не ще ми повреди.
    Скърби там не върлуват,
    Страх и съмнение;
    Плачове не се чуват:
    Все е веселие!
        О, безопасно място,
        В Христовите ръце!
        На Неговото лоно
        Покоят сладък е.

3. Ти всякога, о, Спасе,
Жилище ми бъди;
Аз сладко да почина
На Твоите гърди.
    Тихо аз тука чакам,
    Догде премине мрак
    И във зори съгледам
    Небесний златен бряг!
        О, безопасно място,
        В Христовите ръце!
        На Неговото лоно
        Покоят сладък е.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти