НачалоВдигнете всинца
22. Вдигнете всинца
1. Вдигнете всинца весел глас
Към мощний Господар;
С ръце плеснете радостно,
Хвалете славний Цар!

2. Вдигнете вашите очи
Към милия Баща.
Той е турил престола Си
Горе на небеса.

3. Да вдигнем и ръцете си
Да Го благословим:
На службата Му тез ръце
Волно да посветим.

4. Да вдигнем искрени сърца
Към Тебе, Господи!
Ти си любезен наш Баща;
А ний - чада Твои.

5. Глава, очи, глас и ръце
Вдигнете радостно;
Хвала въздайте от сърце
На Царя вечнаго!
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти