НачалоАз вечно няма да се скитам
647. Аз вечно няма да се скитам
1. Аз вечно няма да се скитам
Във този свят на суета;
Аз странник съм, ще се разделям
Със тоз живот и земен дом.

2. На Теб да служа, о, Исусе
Мен Си изкупил с Твойта кръв;
Ти Цар и силен Си Владетел
Аз вечно вес ден ще съм Твой.

3. Мирът Твой свято наслажден’е
Дава на жадната душа;
О, дай мен днес Ти утешен’е
И светла радост във сърце.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти