НачалоИсус е Сам Светлината
43. Исус е Сам Светлината
1. Цял свят в тъмнината на грях попадна,
Исус е Сам светлината;
Най-гъстия мрак Той със бляс’к осия;
Исус е Сам светлината.
    Чака за теб, при Него ела:
    Туй сладко слънце мен огрея;
    Сляп бях еднъж, но видя сега:
    Исус е Сам светлината.

2. Нощта премина, ден най-светъл дойде;
Исус е нам светлината;
Ний ходим в Христа, за нас светло е все;
Исус е нам светлината.
    Чака за теб и пр.

3. О, чада на мрак, Силоам е пред вас;
Исус е вам светлината;
Умийте се вси, прогледнете завчас;
Исус е вам светлината.
    Чака за теб и пр.

4. Не ще има нужда от слънце в небе;
Исус е там светлината:
Градът е от злато и Спас "все во все";
Исус е там светлината.
    Чака за теб и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти