НачалоО Светий Душе
341. О Светий Душе
1. О, Светий Душе! Моля се,
Вдъхни в душата ми
Най-нужното, ей, светостта
Сега ми подари.

2. Свидетелствувай с моя дух,
Че съм новороден:
Яви, че тежкият ми грях
Е даром опростен.

3. Влез като гост в това сърце, -
Влез и царувай Сам:
И нищо мръсно, о, не дай
Веч да владее там.

4. Дай да познавам себе си:
Дай ми да бъда свят,
И постоянно да раста
В Христова благодат.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти