НачалоАз съм омит в кръвта
481. Аз съм омит в кръвта
1. Другар намерих аз във Христа,
Той пръв ме възлюби,
Ще казвам как Той ме привдигна
И как душата ми спаси.
    Аз съм омит в Кръвта,
    Почивам си в Христа,
    Живея радостно тук всеки ден,
    Аз съм веч спасен!

2. Той мен спасява от всеки грях
И пази от беда,
Десницата Му силна хванах -
Знам ще ме заведе дома.
    Аз съм омит в Кръвта и пр.

3. Кога изгубен се скитах аз,
С любов ме Той викна:
"О, грешниче, ела ти завчас
Да бъдеш с Мен през вечността".
    Аз съм омит в Кръвта и пр.
Откровение 1:5
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти