НачалоВъзпейте на Господа
9. Възпейте на Господа
1. Възпейте на Господа всичка земя -
Той нас направи, а не ний.
Дойдете пред Него сега с веселба;
Бъдете Му верни раби.

2. Със радост влезнете в Господния храм;
Там жертви да се принесат:
Бог наш милостта Си показал е нам,
И славната Си благодат.

3. Той нашите грехове е опростил,
Безчислените ни злини;
И Негови люде е нас сътворил,
И овци на паствата Си.

4. За то ще Го хвалим ний с радостен глас,
Със искреност, страх и любов.
Господнята благост и милост към нас
Пребъдват во веки веков.
Псалми 100:1
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор