НачалоПризови Христа на помощ
512. Призови Христа на помощ
Х. П. 153
1. Призови Христа на помощ,
Бедний грешниче, сега,
Той дарява мир и радост
И живот през вечността.
    Сам Исус, наший Спас
    Всякога пребъдва с нас.

2. Призови туй чудно име,
Както син зове Отца,
Във беда и изкушение
Искай сила от Христа.
    Сам Исус и пр.

3. "Исус"! колко укрепява
Това име нас всегда,
Нам радости много дава
В трудний път към небеса.
    Сам Исус и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти