НачалоМоето състояние
96. Моето състояние
1. Моето състояне
Бе най-отчаяно
Догде ме зърна с милост
Христовото око.
    Един Целител има
    За болните души,
    Един възможен само
    Греха да изцели.

2. Когато ме намери
В опасност при смъртта
Смили се Той за мене,
И: "Бъди жив", каза.
    И аз сега желая
    На всички окол’ мен
    Всъде да възвестявам
    Целителя блажен.

3. От болестите всички
Грехът най-лоша е, -
Е чума, огън, лудост,
И разслабление.
    Напада тази болест
    Дух, тяло, ум, душа;
    И естеството цяло
    В нас развращава тя.

4. Напразно търсех помощ
От най-прочутите
Хвалещи се лекари,
Догде Исус дойде.
    Тез ми казаха: "Здрав си;
    Ти нямаш нищо зло;"
    Онез: "Надежда няма;
    Веч ти си за пъкло."

5. При мощния Целител
Дойдете, грешници;
Той здравие дарува
На болните души.
    Услов’е туй изисква
    Тоз Спас всемилостив:
    "На Мене гледай с вяра,
    Завчас ще бъдеш жив."
Йоан 5:5
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти