НачалоИскрени, верни, всецяло предани
444. Искрени, верни, всецяло предани
1. "Искрени, верни, всецяло предани" -
Ето парола на строя Христов,
Дружно под царствено знаме призвани,
Всяк е за подвиг във боя готов.
    Громко парола екне в простора,
    Таз е на волен възторг песента.
    Громко парола екне в простора,
    Вярност проглася на Царя Христа.

2. Искрени, твърди, поданници верни,
Следваме доблестно Вожда любим.
Тръби повеля - ний идем покорни,
С радост възторжна във боя вървим.
    Громко парола екне и пр.

3. Искрени, верни на Вожда - Спасител,
Сила в борбата ни Той подари,
Нам е над воля и страст Победител,
О, нек се вечно у нас възцари!
    Громко парола екне и пр.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор