НачалоТез струни ще се развалят
409. Тез струни ще се развалят
1. Тез струни ще се развалят,
Тез песни ще се прекратят,
Но чудна ще е радостта
Да съм при Царя в небеса!
    Там Спаса си лице с лице
    Ще гледам с възхищение,
    Ще пея: "Колко съм блажен
    С пречудна благодат спасен!"

2. Таз къща ще се развали,
Не знам доколко ще стои,
Но Бог приготвил е за мен
Дом вечен, неръкотворен.
    Там Спаса си и пр.

3. Ще чакам аз до онзи ден,
Тук със светилник украсен -
Готов, кога ме викне Той,
Да вляза в славний Му покой!
    Там Спаса си и пр.

4. Когато ида на небе,
"Влез, рабе верний" ще рече,
"При Мене на небесний пир",
И аз ще вляза в вечен мир.
    Там Спаса си и пр.
2 Коринтяни 5:1
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор