НачалоТез струни ще се развалят
409. Тез струни ще се развалят
С. П. 454, Д. П. 362
1. Тез струни ще се развалят,
Тез песни ще се прекратят,
Но чудна ще е радостта
Да съм при Царя в небеса!
    Там Спаса си лице с лице
    Ще гледам с възхищение,
    Ще пея: "Колко съм блажен
    С пречудна благодат спасен!"

2. Таз къща ще се развали,
Не знам доколко ще стои,
Но Бог приготвил е за мен
Дом вечен, неръкотворен.
    Там Спаса си и пр.

3. Ще чакам аз до онзи ден,
Тук със светилник украсен -
Готов, кога ме викне Той,
Да вляза в славний Му покой!
    Там Спаса си и пр.

4. Когато ида на небе,
"Влез, рабе верний" ще рече,
"При Мене на небесний пир",
И аз ще вляза в вечен мир.
    Там Спаса си и пр.
2 Коринтяни 5:1
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор