НачалоСпасе, приеми сега
169. Спасе, приеми сега
1. Спасе приеми сега
С милост нашата молба:
Ний сме бедни,
Слаби, грешни;
Дай помощта Своя.
    Царю небесний, о, Христе,
    Всякога и всякъде
    Ти пази ни и води ни
    Да Те хвалим на небе.

2. Чест’ от пътищата Ти
Ний се уклоняваме;
Бъди Вожд наш
И Другар наш
През всичките ни дни.
    Царю небесний и пр.

3. После в онзи свят дай нам
Да Те видим в горний храм,
Веч спасени
И блажени
Тебе да хвалим там.
    Царя небесний и пр.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор