НачалоУповавам на Христа
530. Уповавам на Христа
1. Уповавам на Христа
Всред изпитни, всред изпитни,
Той за мен е всякога
По-мил от вси, по-мил от вси.
    Исус за мен е тъй мил сега,
    По-мил ще е през вечността.
    С любовта Си ме плени, -
    По-мил от вси, по-мил от вси.

2. Ще ме води ден след ден
Чрез Духа Си, чрез Духа Си
Той ще стане тъй за мен
По-мил от вси, по-мил от вси.
    Исус за мен и пр.

3. Слаб съсъд не ще презре, -
Ще ме крепи, ще ме крепи,
Господ благ и верен е, -
По-мил от вси, по-мил от вси.
    Исус за мен и пр.

4. Знам, ще срещна във небе
Близките си, близките си
Но Исус за мен ще е
По-мил от вси, по-мил от вси.
    Исус за мен и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти