НачалоСладка вест дойде до всеки
535. Сладка вест дойде до всеки
1. Сладка вест дойде до всеки
Нявга от небе:
Вчера, днеска и във веки
Исус същий е.
Грешниците Той спасява,
Болните цели,
Всички бури усмирява,
Скръбните теши.
    Вчера, днеска и във веки Исус същий е,
    Всичко тук се променява - Той не се мени.
    Слава на Христа! Слава на Христа!
    Всичко тук се променява, - Той не се мени.

2. Той - Приятелят на грешни -
И днес пак зове.
Грешниче, ти уморений,
Вярвай от сърце!
Тоз, що каза: "Иди, жено,
Веч недей греши!"
Днес и тебе съвършено
Може да прости.
    Вчера, днеска и пр.

3. Скърби, болести целеше
С мощна Си ръка,
Пълен с благодат Той беше,
Пълен - и сега.
Бликна сила за целен’е
От допир един,
Няма място за съмнен’е -
Той е Божий Син
    Вчера, днеска и пр.

4. Към Емаус Той, кат Странник,
Двама придружи,
Днеска с тебе, кат Избраник,
Всякога върви.
Иде час, кога ще видим
Същия Господ
Нас ще вземе да наследим
Вечния живот.
    Вчера, днеска и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти