НачалоВъзложи на Господа
207. Възложи на Господа
1. Възложи на Господа
С вяра тежкий си товар;
С време Той ще се яви
Като Вожд твой и Овчар.

2. Господ тебе ще подпре,
Ще подпре и укрепи,
И против съблазните
Силно ще те утвърди.

3. Ще премине таз земя,
Ще премине туй небе;
Бог е твърда Канара,
Верно нам Прибежище.

4. О, Исусе, Пастирю,
Безопасно нас води,
И чрез нас в живот и в смърт
Волята Си изпълни.
Псалми 55:22
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор