НачалоО, Спасе драгоценни
559. О, Спасе драгоценни
1. О, Спасе драгоценни за Теб копнея аз
Чуй моята молитва във този късен час,
За Тебе с радост страдам, с любов плени ме Ти
Сърцето ми покорно за Тебе днес тупти.
    За Тебе с радост страдам, С любов плени ме Ти.
    Сърцето ми покорно за Тебе днес тупти.
    Простри ръка сложи ме на канара сега
    Нозете укрепи ми да бъда Твой слуга.

2. О, Спасе драгоценни, за Теб копнея аз
Душата ми Те търси да слуша Твоя глас,
Простри ръка, сложи ме на канара сега
Нозете укрепи ми да бъда Твой слуга.
    За Тебе с радост и пр.

3. О, Спасе драгоценни, за Теб копнея аз,
Ти, мой Приятел верен в радост и в скърбен час
Ти чуваш мойте вопли и даваш ми покой
Със Себе Си ме водиш, даряваш мирът Свой.
    За Тебе с радост и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти