НачалоПо среднощ светлата звезда
327. По среднощ светлата звезда
1. Посред нощ светлата звезда
Захожда зад Елеонский връх:
Исус в градината сега
Уединен се моли в страх.

2. Посред нощ с плач и скръбен вик
Се бори Той в тъгата Си:
Даже любезний ученик
При жалните Му сълзи спи.

3. Посред нощ рони кървав пот
Исус за чужди грехове:
Но който тегли тоз хомот,
От Бога неоставен е.

4. Посред нощ от небесний свод
Дохожда ангел с нежен глас:
Не чуе никой земен род
Как утешава скръбний Спас.
Лука 22:39
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор