НачалоПо среднощ светлата звезда
327. По среднощ светлата звезда
С. П. 333, Д. П. 88
1 По среднощ светлата звезда
Захожда зад Елйонский връх:
Исус в градината сега
Уединен се моли в страх.

2. По среднощ с плач и скръбен вик
Се бори Той в тъгата Си:
Даже любезний ученик
При жалните Му сълзи спи.

3. По среднощ рони кървав пот
Исус за чужди грехове:
Но, който тегли тоз хомот,
От Бога неоставен е.

4. По среднощ от небесний свод
Дохожда ангел с нежен глас:
Не чуе никой земен род
Как утешава скръбний Спас.
Лука 22:39
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор