НачалоБил ли си омит в Кръвта
83. Бил ли си омит в Кръвта
1. Ощ сега ела да бъдеш ти омит
Във пресвятата кръв на Христа,
Сал на Него уповай - ще бъдеш чист,
И ще станеш по-бял от снега.
    Във кръвта на Христа
    Бил ли ти омит от греха (Алилуя!)
    Дали дрехите твои са без петна -
    Бил ли си ти омит във Кръвта?

2. Дали ходиш всекидневно със Христа -
Бил ли си ти омит във Кръвта?
Дали Нему се надяваш ти всегда -
Бил ли си ти омит във Кръвта?
    Във кръвта на Христа и пр.

3. Ще ли бъдат бели дрехите твои
Във пришествието на Христа?
Ще ли си готов в небе да влезеш ти?
Бил ли си ти омит във Кръвта?
    Във кръвта на Христа и пр.

4. Свойте грешни дрипи вече недей кри,
Но омий се в кръвта на Христа;
Пълна прошка има, само се смири
И омий се сега във Кръвта.
    Във кръвта на Христа и пр.
1 Йоаново 1:7
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти