НачалоПознаваш ли Исусовото име
624. Познаваш ли Исусовото име
1. Познаваш ли Исусовото Име
Него като мил Баща,
Реки, планети, цялата вселена
Хвалят Го със веселба.
    Най-великото и чудно Име
    Исус се носи по света,
    Че няма като Него на земята
    Име пълно с чистота.

2. То свети като слънцето в простора
И прогонва всеки мрак,
Лъчите Му огряват ни сърцата
Подновяват стар и млад.
    Най-великото . . .

3. Исусовото Име дава радост
Мир, любов и чистота,
Когато урагани забушуват
Усмирява бурята.
    Най-великото . . .

4. И много имена да избледнеят
И угаснат в тъмнина,
Исусовото Име вечно свети,
Озарява вечността.
    Най-великото . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти