НачалоОще един ден за Тебе
249. Още един ден за Тебе
1. Ощ един ден за Тебе,
Исусе Господи;
Един по-малко още за мене
От земни, трудни дни;
Трудът за Теб
по-скъп е ден след ден!
    Ощ един ден за Тебе,
    Исусе, в службата Ти;
    За мен един по-малко
    От земни, трудни дни.

2. О, колко е любезен
Тоз славен Господар;
Имам за радост, а не за длъжност
Да хваля моя Цар.
Душата ми
С любов горе лети.
    Ощ един ден и пр.

3. И аз когато мисля
Че Той за мен умря,
Да ме изкупи, да ме възвиси,
Кръвта Си Той проля,
В сърцето ми
Славата му блещи.
    Ощ един ден и пр.

4. Христа да проповядвам
Наистина е труд;
В чест и безчесте Него да следвам
И в пек, и в зимен студ:
Но след тоз бой
Ще следва и покой.
    Ощ един ден и пр.

5. Почивката блажена;
Блажен е и трудът:
С Тебе, Исусе, дай да премина
Всичкия си живот:
Ти колко, щеш
Живот да ми дадеш.
    Ощ един ден и пр.
1 Коринтяни 9:16
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти