НачалоПокоят ми не е на тази земя
407. Покоят ми не е на тази земя
1. Покоят ми не е на тази земя,
Защо да роптая от скърби сега?
Не може най-зла скръб да ми повреди,
Но пътя към слава да ми ускори!
    Ще ме срещнат и ангели с песните си,
    И сладко ще пеят: "Добре сте дошли!"
    Тях праща за мене Спасителят мой,
    И мен ще приемат в небесний покой.

2. Не мога аз тук задоволен да съм,
Но по-добър град търся, по-добър дом,
Град светъл и чист и не с грях осквернен,
Неръкотворен дом, дом свят и блажен.
    Ще ме срещнат и пр.

3. Бодили и тръни тук много растат,
През рози в тоз свят не лежи моят път,
Не търся наследие, нито покой,
Освен при Исуса Спасителя мой!
    Ще ме срещнат и пр.
Деяния 14:22
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти