НачалоСъс страх пред Божия престол
3. Със страх пред Божия престол
1. Със страх пред Божия престол,
Народи, съберете се;
Нек плачевният земен дол
Въздава с глас хваление.

2. Бог наш един е Йеова,
Който от пръст е нас създал;
Живот и всичко, всякога,
С безкрайна милост нам е дал.

3. Ний Негови сме людие,
Овци на паствата Му сме;
В кошарата Той нас прие
Когато ний се скитахме.

4. При дверите на Твоя дом
Ний с радост ще се съберем,
И с непрестанни песни там
Хваления ще принесем.

5. Безкрайна като вечността,
Безкрайна е Твоята власт,
Твоята славна истина,
И любовта Твоя към нас.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор