НачалоГосподи, да не вървиш
180. Господи, да не вървиш
С. П. 574
1. Господи, да не вървиш
Без да ме благословиш;
Ти ми си прибежище,
Помощ няма другаде! (2)

2. Милостта намери мен
Като бях отдалечен,
Скитник в престъпление,
Близо до отчаяние. (2)

3. Много пъти от тогаз
Помощ съм намерил аз.
кой би взел да ме държи?
Никой друг, а само Ти. (2)

4. Милостта Ти до сега
Насърчава ме в молба;
Слушаш Ти моленето
Чрез Христа принесено. (2)

5. Отче! не отвръщай се
От сърдечна таз молба;
Дързновено ида аз
В името на моя Спас. (2)
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти