НачалоБоже, бляскът Ти изпълня
13. Боже, бляскът Ти изпълня
1. Боже, бляс’кът Ти изпълня
В векове вселената
Ти превъзвишен Си в слава,
Свят, свят, свят Си Ти всегда.
Ей, ехти небето с песни,
(Ответ дайте, о земи!)
Тебе хвалят всите твари;
Свят, свят, свят Си, Господи.

2. С лик небесен, братя, пейте;
Всинца да се съберем;
С песни възхитени пейте;
Любовта Му да зовем.
Серафими Му се кланят,
Също тук и Църквата;
Заедно те всички пеят
Нему славословия.

3. Боже бляскът Ти изпълня
В векове вселената;
Ти превъзвишен Си в слава,
Свят, свят, свят Си Ти всегда!
Слава Тебе всички пеят
Заедно с небесний хор;
"Ти неизследим Си", викат,
"Наш преславен Господар!"
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти