НачалоНий сме ратници Христови
666. Ний сме ратници Христови
1. Ний сме ратници Христови
Подкрепени с Божа мощ (с Божа мощ)
За борба с греха готови
В таз световна, тъмна нощ, (тъмна нощ)
Нас не плаши вид демонов,
Прелъстител на плътта (на плътта)
С меча остър Гедеонов,
Ще ратуваме в света.
    Стройно в стегнати редици
    Към победа ще вървим ;
    Ний, Христовите войници,
||

    Волята Му ще творим.
||


2. Християни не отстъпват
В изпитания назад (не назад)
Маловерци ще пожънат
Свойта вечна участ ад (участ ад)
Пътят ни е стръмен, тесен
Зинат пропасти отвред, (да, отвред)
Но в простора громка песен
Нас зове в борба напред.
    Стройно в стегнати . . .

3. Ний сме ратници Христови
Подкрепени с Божа мощ, (с Божа мощ)
За борба с греха готови
В таз световна тъмна нощ, (тъмна нощ)
Ний похвала безупречна
Ще ожидаме в конец (във конец)
И в небе почивка вечна
Бяла дреха, злат венец.
    Стройно в стегнати . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти