НачалоО, да бях с крила
730. О, да бях с крила
1. Както птица в бурна нощ
Търси някъде покой,
Тъй и аз се скитам ощ
Тебе търся, Боже мой.
    О, да бях аз със крила
    Да бях с крила, както гълъба,
    Аз щях да литна, да литна, да литна
    Нейде на покой.

2. Като цвят повяхнуващ
Както вятър в стона свой,
Както капещо листо
Тъй съм аз, о, Боже мой.
    О, да бях и пр . . .

3. Кат реката, що тече
Ден и нощ не знай покой,
Кат вълната, що влече
Тъй съм аз, о, Боже мой.
    О, да бях и пр . . .

4. Както червей, що пълзи
И ожида денят свой,
Със крила да полети
Тъй съм аз, о, Боже мой.
    О, да бях и пр . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти