НачалоВърху твърди обещания
213. Върху твърди обещания
1. Върху твърди обещания стоящ
Аз прославям своя Бог, над всички бдящ;
Ще огласям със хвалите Му навред,
"Слава в Вишних!" - ще ехти в тоз свят.
    Аз застанах
    Твърдо на Христовите обещания!
    И забравих
    Вси земни грижи и страдания!

2. Върху обещанията аз подпрян,
Щом слети на страх, съмнене ураган,
С живо Слово Божие ще победя,
Всяка вража сила ще сразя!
    Аз застанах и пр.

3. Смел на обещанията аз стоящ,
Волно в Божията свобода летящ,
Виждам как Кръвта омива днес съвсем,
О, наистина ще съм спасен
    Аз застанах и пр.

4. Върху обещанията аз подпрян,
Във любов могъща твърдо основан;
Врага побеждавам с меча на Духа,
И тъй се упазвам от греха.
    Аз застанах и пр.

5. Твърд на обещанията ще стоя!
Не ще падна, нито ще се убоя,
Като слушам всеки миг Господний зов;
Той всегда ще бъде мой покров!
    Аз застанах и пр.
Евреи 11:33
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти