НачалоРадост, радост непрестанна
487. Радост, радост непрестанна
1. Радост, радост на земята
Бог изпрати чрез Христа
Лъч Божествен във сърцата,
Що не гасне никога.
    Радост, радост непрестанна!
    Нек сме радостни всегда,
    Тази светлина блажена
    Не угасва никога.

2. Бог нас води за ръката
Във житейските борби,
Той укрепва ни душата,
Слуша нашите молби.
    Радост, радост непрестанна и пр.

3. Със Исусовото име
Да вървиме все напред,
Само тъй ще устоиме
Ний докрай във този свят.
    Радост, радост и пр.
    
4. Грешниците Бог прощава
И блаженство им дари,
Чудна радост Той ни дава,
Огън, що във нас пламти.
    Радост, радост и пр.
Филипяни 4:4
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти