НачалоКой направил е цветята
653. Кой направил е цветята
1. Кой направил е цветята
Кой с росица ги пои,
Кой им даде миризмата
Кой ги с краски украси? (2)

2. Кой на птичките крилата
Дал е леко да летят,
Кой научи ги гнездата
В шумата да си строят? (2)

3. Мравчицата кой научи
Да си скътува житце,
И пчелата мед да смучи
От красивото цветче? (2)

4. Всичко Ти направи Боже
Всичко Ти си наредил,
Птичката да хвърка може
Че крилца си й дарил. (2)

5. Ти направи небесата
Деня ясен и нощта,
Тебе славят на земята
И най-малките неща. (2)
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти