НачалоКой направил е цветята
653. Кой направил е цветята
1. Кой направил е цветята
Кой с росица ги пои,
Кой им даде миризмата
Кой ги с краски украси?
||


2. Кой на птичките крилата
Дал е леко да летят,
Кой научи ги гнездата
В шумата да си строят?
||


3. Мравчицата кой научи
Да си скътува житце,
И пчелата мед да смучи
От красивото цветче?
||


4. Всичко Ти направи, Боже
Всичко Ти си наредил,
Птичката да хвърка може
Че крилца си й дарил.
||


5. Ти направи небесата
Деня ясен и нощта,
Тебе славят на земята
И най-малките неща.
||
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти