НачалоТиха нощ, ветрец повява
636. Тиха нощ, ветрец повява
1. Тиха нощ. Ветрец повява.
Песен нова ми звучи;
Във сърцето ми остава
Песен тъжна за света.

2. Веселят се във кумири
Водени от суета;
Сърца млади, буйни, живи
Се объркват в тъмнина.

3. Там всред гласове омайни
Що пленяват живостта;
Крият се зъби целящи
Да погълнат младостта.

4. Но дотук ли свършва всичко
Що омайва младини;
То отвежда от живота
И открива скръбни дни.

5. Мили мой, младежо свидни
Не оставяй ти при тях;
Кратка е тази наслада
И изпълва те със грях.

6. За теб новото остава
Да познаеш мъдростта;
Да дадеш сърце си младо
На Спасителя Христа.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти