НачалоТиха нощ, ветрец повява
636. Тиха нощ, ветрец повява
1. Тиха нощ. Ветрец повява.
Песен нова ми звучи;
Във сърцето ми остава
||

Песен тъжна за света.
||


2. Веселят се във кумири
Водени от суета;
Сърца млади, буйни, живи
||

Се объркват в тъмнина.
||


3. Там всред гласове омайни,
Що пленяват живостта;
Крият се зъби, целящи
||

Да погълнат младостта.
||


4. Но дотук ли свършва всичко,
Що омайва младини;
То отвежда от живота
||

И открива скръбни дни.
||


5. Мили мой младежо свидни,
Не оставай ти при тях;
Кратка е тази наслада
||

И изпълва те със грях.
||


6. За теб новото остава
Да познаеш мъдростта;
Да дадеш сърце си младо
||

На Спасителя Христа.
||
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти