НачалоЩо да въздам на Бога?
20. Що да въздам на Бога?
1. Що да въздам на Бога свой
За милости безчет,
Които е показал Той
На мен и на цял свят?

2. Господ благоутробен е,
Обича милостта;
Прощава беззаконие:
Ще Му въздам хвала.

3. Ще ида, Боже, в храма Ти
С людете Ти и там,
Пред всички, обреците си
На Тебе ще въздам.

4. Ти, Господи, душата ми
Възвел си от смъртта;
Живота що опазил си
На Теб ще посветя.

5. Сега аз Твой съм, Господи, -
Син Твой съм - раб Христов;
Узите ми развързал си;
Вързал си ме с любов.

6. Блажен, блажен, о, Боже мой,
Е онзи человек
Що Ти избираш за раб Свой:
Раб Твой съм аз во век.
Псалми 115:
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор