НачалоВъзкръсна от гроба Той
336. Възкръсна от гроба Той
1. Във тъмний гроб лежа
Спасът наш чуден
Очакващ заранта
На славний ден.
    Възкръсна от гроба Той:
    Победи смъртта и вси врази:
    От подземний мир със мощ възкръсна Той:
    Ще царува вечно със светите Си!
    Възкръсна! Възкръсна!
    Аллилуя на Христа!

2. Напразно стражите
Вардеха гроба,
Безсилни бяха те
Да спрат Христа.
    Възкръсна от гроба и пр.

3. И смъртта не можа
Да държи Спаса:
Той връзките скъса
И възкръсна.
    Възкръсна от гроба и пр.
Деяния 2:24
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти