НачалоВъзкръсна от гроба Той
336. Възкръсна от гроба Той
Х. П. 169, Sp. S. 181, Tab. 10
1. Във тъмний гроб лежа
Спасът наш чуден
Очакващ заранта
На славний ден.
    Възкръсна от гроба Той:
    Победи смъртта и вси врази:
    От подземний мир със мощ възкръсна Той:
    Ще царува вечно със светите Си!
    Възкръсна! Възкръсна!
    Аллилуя на Христа!

2. Напразно стражите
Вардеха гроба,
Безсилни бяха те
Да спрат Христа.
    Възкръсна от гроба и пр.

3. И смъртта не можа
Да държи Спаса:
Той връзките скъса
И възкръсна.
    Възкръсна от гроба и пр.
Деяния 2:24
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти