НачалоО Сионе, Граде Божий
412. О Сионе, Граде Божий
1. О, Сионе, граде Божий,
Славни са онез неща,
Що за тебе се говорят:
Основан на Канара,
    Ей, на Канарата вечна
    Безопасно съграден
    И с стените на спасене
    Си во век обиколен.

2. Ето как от извор вечен -
Любовта на Бога твой -
Утешение извира,
Мир и радост, и покой,
    И водата на живота
    Гаси жаждата твоя,
    Благодат и милост Божя
    Не престават никога.

3. Стълпът облачен и огнен
Ето, върху теб стои
Не се бой, Бог твой е с тебе,
Той ще е покрова ти.
    Който дава дневна манна,
    Слуша и молитвен глас,
    Нека чуе и: "Осанна"
    На Сионский славен Спас. "
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор