НачалоСвоята воля, Боже, върши!
242. Своята воля, Боже, върши!
Sp. S. 74, Tab. 21
1. Своята воля, Боже, върши!
Ти си Грънчарят, аз съм калта;
Каквото искаш от мен стори:
Пред Тебе чакам със простота.

2. Своята воля, Боже, върши!
Мене изпитай, Христе, сега!
по-бял от сняг ме ти направи,
Послушай, слабата ми молба.

3. Своята воля, Боже, върши!
Аз наранен съм от Сатана;
Ти си всесилен и мощен си,
Мен излекувай, Спасе, сега.

4. Своята воля, Боже, върши!
Мен управлявай Ти за всегда;
Със Духа Светий ме изпълни,
Във мен да виждат само Христа.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти