НачалоСвоята воля, Боже, върши!
242. Своята воля, Боже, върши!
1. Своята воля, Боже, върши!
Ти Си Грънчарят, аз съм калта;
Каквото искаш от мен стори:
Пред Тебе чакам със простота.

2. Своята воля, Боже, върши!
Мене изпитай, Христе, сега!
По-бял от сняг ме Ти направи,
Послушай, слабата ми молба.

3. Своята воля, Боже, върши!
Аз наранен съм от Сатана;
Ти Си всесилен и мощен Си,
Мен излекувай, Спасе, сега.

4. Своята воля, Боже, върши!
Мен управлявай Ти завсегда;
Със Духа Светий ме изпълни,
Във мен да виждат само Христа.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти