НачалоТвърдиня силна е
271. Твърдиня силна е
1. Твърдиня силна е Бог наш,
Във време на опасност,
Готов помощник всеки час
В съмнен’е, болка, жалност.
    Ей, силен е врагът,
    И хитър е и лют;
    По хитрост и по лъст,
    По злоба и по мъст
    Подобен нему няма.

2. Ний с сила слаби сме за бой,
И дързостта отпада;
Но храб’р е и всесилен Той, -
Князът що Бог провожда.
    Кой е тоз силен Княз?
    Исус Христос, наш Спас
    Бог е и человек,
    Същий от век до век,
    Всегдашен Победител.

3. Ако пъл’н с бесове реши
Светът да ни заплашва,
Бог иска истината Си
Чрез нас да тържествува.
    Яко ще се държим;
    Няма да се боим;
    Съвсем от врага ний
    Не се уплашваме;
    Слово ще го низрине!

4. Над всите сили, Словото
Е с нас и смелост дава;
Докрай то, с Духа наедно,
Без да щат те, остава.
    Да губим ний имот,
    Роднини и живот;
    Спечелваме душа
    И пазим истина.
    Царува Бог во веки.
Псалми 18:2
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор