НачалоПрав да си ти
437. Прав да си ти
1. Прав да си ти всякога,
Смел да говориш все истината.
Правда и истина иска от нас
Бог, нека слушаме Негова глас.
    Прав да си ти всякога,
    Смел да говориш все истината.

2. Прав да си ти, не търси
Що правят другите, прав да си ти
Пред человеци и в тайната клет:
С правда ще съди Бог всичкия свят.
    Прав да си ти и пр.

3. Прав да си ти, наший Спас
Вечното правило дава за нас,
Все се познава дърво от плодът,
И человек от избраний си път.
    Прав да си ти и пр.
Матей 7:17
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти