НачалоВдигнете вашите глави
310. Вдигнете вашите глави
1. Вдигнете вашите глави,
Широко отворете се,
О, вечни, златни двери, вий,
Да влезе славний Цар сега!
||


2. Кой е тоз Цар на славата?
Смирений, кроткий наш Овчар,
Спасителът на грешните,
Той е небесний, славний Цар.
||


3. Той някога отхвърлен бе
От человечески съвет;
Но днес той славно победи
Лукавия безбожен свят.
||


4. Княз Мира се яви сега,
И победител ада Той,
На всите верни крепостта,
Надежда, стража и покой.
||
Псалми 24:
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор