НачалоЧудна любов
135. Чудна любов
1. Стоя аз със удивлене
Пред Спаса от Назарет:
Учудвам се как Той може
Да люби мен - грешник клет!
    "Чудна любов! Чудна любов!"
    Аз ще пея всякога.
    Чудна любов! Чудна любов,
    Що Той към мене показа!

2. За мене Той в Гетсиман’я
Моли се в агония;
Потта Му в кръв се обърна,
За мен Той среднощ страда!
    Чудна любов! и пр.

3. Всред мрака от небесата
Се спуснаха ангели
Да утешават Исуса,
За мен що в скръб се моли.
    Чудна любов! и пр.

4. Когато видя лицето
На милия Спас Христа,
Възпея ще аз в небето
На Господа любовта!
    Чудна любов! и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти