НачалоВоди ме Отче!
306. Води ме Отче!
1. Води ме, Отче, за ръка -
В тоз път Ти Сам ме повика;
Във труден час ми пошепни
От тайните божествени.

2. Кажи ми тез добри слова,
С които грешни да зова;
А скитника с каква любов
Да свърна аз под Твой покров?

3. По скромний Твой път ме води,
По-скъп, по-близък ми бъди!
А вяра дай ми пламенна
В правдива Твоя истина.

4. Тъй безпрогледний в мрака ден
С надежда светла й озарен;
И чезнат страхове, беди
Пред Твоя вид, о, Господи! Амин!
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор